કવન લાગે

desk

ભલે વેરાન વગડો હોય પણ એમાં ચમન લાગે;

ધરા પર ફૂલની ચાદર કસુંબલ કો’ ગવન લાગે

કદી આંખો મળી જાવા પછી શાના સવાલો છે;

Continue reading

રંગીન લાગે છે

mushayra

ગમો ઘેરી વળે ત્યારે બધું ગમગીન લાગે છ;

છલોછલ હો ભરેલા સૌ રસો રસહીન લાગે છે

સવાલોના બધા ઉત્તર નથી મળતા કદી જ્યારે;

Continue reading

આરસમાં હવે

tankno

દિલ નથી કે મન નથી વસમાં હવે;

ના રહ્યો ઉજાશ ઓજસમાં હવે

કેટલી છે કસમકસ ભ્રમણા તણી

Continue reading

હાઇકૂ (૪)

inkpot

  ધૂળમાં ન્હાયી                  હૈયાની આંખ                   પાકેલ આંબો

ચકલી કહે છે હું             વાંચી શકે વાતો સૌ            જોઇ લીંબોડી પણ

   રૂપસુંદરી                         હૈયે લખેલી                       થઇ મધુરી

  ૦૧-૦૨-૨૦૧૬

લાગણી

don't

લાગણીના રૂપ શું દેખાય છે

નિત નવા અંદાઝમાં દેખાય છે

તાડ જેવી કેટલી લાંબી હશે

Continue reading

પાનખર (૨)

winter

પાનખરના પાન સમ ખરતો નથી

એ ખરેલા પાન સમ સરતો નથી

જળ પરે તરવું સદા સહેલું હશે

Continue reading

નાદ કર

singer

ના વાતને લાંબી કરી વિવાદ કર;

પાછો ફરીને ના કશી ફરિયાદ કર

વિતી ગયું એ ના કદી પાછું મળે;

Continue reading