ગમ નથી

ink-pan

દિલ ભલેને જાય એનો ગમ નથી;

પ્રેમ કરવામાં કોઇ જોખમ નથી

સાજ સૌ સંગાથમાં વાગી રહ્યા;

Continue reading

Advertisements

પુત્રવધુ (૬)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

         સિલવિયા કામમાંથી ફારગ થતા રામીએ કહ્યું

‘હું હવે જરા આડે પડખે થાઉં છું…’

‘મામી આડે પડખે મતલબ..?’રામીની વાત કાપતા સિલવિયાએ પુછયું

‘મતલબ ડાબા પડખે સુઇને આરામ કરું છું તું પણ કરી લે’મલકીને રામીએ કહ્યું

Continue reading

આવ્યો પવન

window

ખોલતા બારી અચાનક દોડતો આવ્યો પવન

એ મને વિટળાઇને બોલ્યો જરા તું જો ચમન

બાગની ભેગી કરીને સાથમાં લાવ્યો સુગંધ

Continue reading

જ્યાં જયાં નજર

man & sky

જ્યાં જયાં નજર મારી ફરે,યાદી ભરી ત્યાં આપની;

આસું મહીં એ આંખથી, યાદી ઝરે છે આપની

આંસુ બધા ભેગા મળી સાગર થશે નોતી ખબર;

Continue reading

તહોમ્મત છે

20051011 (24)

વાત મારી મારા દિલ તણી અમાનત છે;

વાત વાયુ લઇ જશે ના કો’ જમાનત છે

હોઠથી ના નિકળી તો એ સલામત છે;

Continue reading

પુત્રવધુ (૫)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

સિલવિયા ધારી ધારીને બધુ જોતી હતી રામીએ એક તપેલી મૂકી એમાં પાણી ભરી અને ભીંજવેલી મગ દાળ નીતારીને નાખી કહ્યું

‘આ દાળ બફાઇ જાય પછી શું કરવું એ બતાવીશ’

‘મામી તમે દાળ ભેગી ભાજી કેમ ન નાખી?’કુતુહલ વસ સિલવિયાએ પુછ્યું

‘એ પણ તને પછી બતાવીશ’

Continue reading

મળેલા રાખજો

shy

પાંપણો એમ જ ઢળેલા રાખજો;

હોઠ પણ એમ જ મળેલા રાખજો

જો નયન મળવા ચહે તો ખોલજો;

Continue reading