“અછાંદશ”

અછાંદશ

 

કોઇ અર્ધીરાતના

ઝબકીને જાગી જાઉ છું

કુદરતી આવેગથી

કે

કોઇ બીજા કારણે

મન મનસ્વી થાય છે

સ્પંદનો સમજાય ના

યા કદાચિત

કો દુઃખદ્ હો યા સુખદ્

સ્વપ્નનો ઓથાર

પણ

હોય કારણ ભૂત તો

બસ

કહું છું એટલું

સ્વપ્ન જે જડતા મને

યાદ ના રહેતા કદી.

 

૨૫/૦૩/૧૯૯૮ ૨૩.૪૫

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: