વસંતની અસવારી

f-27

વસંતની અસવારી

(રાગઃ બહાર)

આવી વસંતની અસવારી……(૨)

નવપલ્લવિત થઇ વનારા ઝુમે (૨)

મધુકર ભમતા ક્યારી ક્યારી…..આવી વસંતની

કોયલરાણી કૂહુ કૂહુ કરતી (૨)

શબ્દો પહોંચે આભ અટારી…..આવી વસંતની

શોભા અનુપમ ચાર દિશાની (૨)

વિસ્મિત નિરખે નયન ‘ધુફારી”….આવી વસંતની

સા…નિ…પ…મ…પ…નિ…પ…ગ…મ…મ…રે…રે…સા…

સા…મ…મ…મ…પ…નિ…ધ…નિ…ધ…નિ…સા…રે…નિ…સા

૨૫-૦૨-૨૦૧૫

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: