અમે દોડી ગયા

running

ચઢી સોપાન તું દેવળ મહીં જાતી હતી;

મદદમાં હાથ ત્યાં ધરવા અમે દોડી ગયા

નયન કેરી અટારી તેં જરા ખોલી હતી;

હ્રદય સિંહાસને સરવા અમે દોડી ગયા

ધરાની ચોતરફ ફરતા શશીને જોઇને;

શશી માની તને ફરવા અમે દોડી ગયા

ભલે લોકો કહે મુજને દિવાનો શું થયું?

હ્રદય કુરબાન કરવા અમે દોડી ગયા

‘ધુફારી’ના હ્રદયમાં તું હતી બેઠી સદા;

કરીને પ્રેમની પરવા અમે દોડી ગયા

૦૫-૦૯-૨૦૧૫

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: