નજરે પડે છે

eye

માનો ન માનો એય નડે છે

શકયતા જ્યારે સાચી પડે છે

મનમાં ચાલે ઉધામા અતિશય

Continue reading

તું કેમ છો?

mood

મેં મને પુછ્યું હતું બસ એટલું તું કેમ છો?

વાઘરા જાણે બધુ કાં પુછતો તું કેમ છો?

આજ છે લડવા તણાં મૂડમાં નો’તી ખબર

Continue reading

તારા ગણે છે રાતમાં

star

વાત વણસી જાય છે વાત વાતમાં;

માણસ નથી રહેતો માણસ જાતમાં

જાગૃત હો અથવા સુસુપ્ત અવસ્થામાં

માણસ બસ ભમતો રહે છે આઘાતમાં

Continue reading

નખરાળી નચાવે છે

marathi

લાગણીઓ કે માંગણીઓ જ સાલી લલચાવે છે;

અને પછી એ વખત કવખત બહુ હચમચાવે છે

કરોળિયા તણાં જાળા સમાણાં બંધનો છે બાંધ્યા

Continue reading

યાચક છે

yachak

સખ્સ જે લીલોછમ લાગણીઓથી ભરચક છે

આ દુનિયા એને સમજે એ સાવ બબુચક છે

પોતાનો કક્કો છે ખરો કહેનારા ઘણા મળશે

Continue reading

કંટાળો

dap

દો ગમે એટલી એને ગાળો,ગમે એટલું ટાળો;

સહુને ક્યારેક ને ક્યારેક તો સતાવે છે કંટાળો

મર્દાનગીને અને એને નથી લેવા યા ક્શી દેવા

Continue reading

પ્રાચીન લાગે છે

lakhpat

નજર ના પારખી જાણે બધું પ્રાચીન લાગે છે;

ગમો ઘેરી વળે ત્યારે બધું ગમગીન લાગે છે

મદિરા કેફ હો જયારે નજર એ ચોતરફ ફરતા;

Continue reading