પ્યાસ બાકી છે

dream

હ્રદય પર હાથ તેં મૂક્યો હતો અહેસાસ બાકી છે;

ફરીથી દિલ પરે મૂકે કદી એ પ્યાસ બાકી છે

કદી તો જાગશે સ્પંદન અચાનકથી હ્રદય તારે

Continue reading

પુછાય કે?

22

નજર કેરા દ્વારથી કો દિલ મહીં ઉતરાય કે?

દિલ મહીં જે ચાલતા ઘમસાણ પણ દેખાય કે?

Continue reading

મુકતક (૨૭)

Pearls A

 

કહે કે લાશ છે, મિત્રો બધા સ્વિકારજો!

પછી સૌ વાદ વિવાદો, થતા પણ ટાળજો;

‘ધુફારી’ ના ફિનિક્ષ, જે રાખથી બેઠો થશે!

મને આપી સમાધી ને પછી દફનાવજો

૧૨.૧૧.૨૦૧૮

Continue reading

શાને થાય છે

don't

ના કશું સમજાય છે કે આમ શાને થાય છે;

જો અગર સમજો કશું સમજાવજો કાં થાય છે

આભથી તારા ખરે એના પછી ક્યાં જાયછે;

Continue reading

કેટલો ઉન્માદ છે

don't

(રાગઃ આપકી આંખોમેં કુછ મહેંકે હુવે સે રાઝ હૈ)

મન મહીં વ્યાપી રહેલો, કેટલો ઉન્માદ છે;

તે મહીં અટવાયલી, વ્યાપી રહેલી યાદ છે

 મન મહીં વ્યાપી રહેલો….

Continue reading

કહેતા ડરે છે

vichaar

પ્રેમ છે મારા થકી કહેતા ડરે છે

ના નથી નિસ્બત કશી કહેતી ફરે છે

ચાર સાહેલી કદી ભેગી મળે છે;

Continue reading

માણસ જોયો

20051011 (24)

 

માણસમાં મેં, માણસ જેવો, માણસ જોયો;

 સોના જેવો, કંચન વર્ણો, પારસ જોયો

પક્ષીઓમાં, તરણેતરનો, મેળો જામ્યો;

Continue reading