મુકતક (૨૭)

Pearls A

 

કહે કે લાશ છે, મિત્રો બધા સ્વિકારજો!

પછી સૌ વાદ વિવાદો, થતા પણ ટાળજો;

‘ધુફારી’ ના ફિનિક્ષ, જે રાખથી બેઠો થશે!

મને આપી સમાધી ને પછી દફનાવજો

૧૨.૧૧.૨૦૧૮

Continue reading

શાને થાય છે

don't

ના કશું સમજાય છે કે આમ શાને થાય છે;

જો અગર સમજો કશું સમજાવજો કાં થાય છે

આભથી તારા ખરે એના પછી ક્યાં જાયછે;

Continue reading

કેટલો ઉન્માદ છે

don't

(રાગઃ આપકી આંખોમેં કુછ મહેંકે હુવે સે રાઝ હૈ)

મન મહીં વ્યાપી રહેલો, કેટલો ઉન્માદ છે;

તે મહીં અટવાયલી, વ્યાપી રહેલી યાદ છે

 મન મહીં વ્યાપી રહેલો….

Continue reading

કહેતા ડરે છે

vichaar

પ્રેમ છે મારા થકી કહેતા ડરે છે

ના નથી નિસ્બત કશી કહેતી ફરે છે

ચાર સાહેલી કદી ભેગી મળે છે;

Continue reading

માણસ જોયો

20051011 (24)

 

માણસમાં મેં, માણસ જેવો, માણસ જોયો;

 સોના જેવો, કંચન વર્ણો, પારસ જોયો

પક્ષીઓમાં, તરણેતરનો, મેળો જામ્યો;

Continue reading

શોધ

man

એજ તો નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા;

માર્ગની નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા

આંખ તો પુછી રહી છે, એક બીજીને સતત;

Continue reading

જીજ્ઞાષા

mother

મને કંઇ સમજાતુ નથી કેમ હેં મા?

તું મને બધુંય સમજાવીશને હેં મા?

કુતરો કાં આમ દોડ્યા કરે છે હેં મા?

Continue reading