પૂછી જુઓ

22

 

પ્રેમદા પાછી વળીને કેમ એ મલકી હશે પુછી જુઓ

આભમાં વાદળ હશે કે વીજળી ચમકી જશે પૂછી જુઓ

ગેરસમજણની બધી વાતો મહીં ચીંગાર મૂકી એ ભાગ્યા

Continue reading

Advertisements

બારણાં

doors

બારણાં છે બંધ તો તું એક બારી ખોલજે

આવશે શીતળ પવન તું એક બારી ખોલજે

તું અચળ પરવત સમાણો રહી શકે માને ભલે;

Continue reading

તું મ્હાલજે

sundari

પ્રેમની લીસી ધરા પર ચંચળા તું ચાલજે

મન ભરી નવયૌવના તું મૃગ બનીને મ્હાલજે

પવનની શીતળ વહે જે લહેર સંગે તું વહી

Continue reading

જીંદગી

BENCH

જીંદગી પણ નિત નવા રૂપો ધરે

ચોતરફ દેખાડવા ફરતી ફરે

દિલ સરિતા નીરમાં ન્હાવા ચહે Continue reading

પાનબાઇ

bhajnik

લાંબી લચ કયાં પઢાઇ છે પાનબાઇ;

આખા અક્ષર અઢાઇ છે પાનબાઇ

મન તો અવડચંડું માંકડું છે પાનબાઇ

Continue reading

ગમ નથી

ink-pan

દિલ ભલેને જાય એનો ગમ નથી;

પ્રેમ કરવામાં કોઇ જોખમ નથી

સાજ સૌ સંગાથમાં વાગી રહ્યા;

Continue reading

આવ્યો પવન

window

ખોલતા બારી અચાનક દોડતો આવ્યો પવન

એ મને વિટળાઇને બોલ્યો જરા તું જો ચમન

બાગની ભેગી કરીને સાથમાં લાવ્યો સુગંધ

Continue reading