તું મ્હાલજે

sundari

પ્રેમની લીસી ધરા પર ચંચળા તું ચાલજે

મન ભરી નવયૌવના તું મૃગ બનીને મ્હાલજે

પવનની શીતળ વહે જે લહેર સંગે તું વહી

Continue reading

Advertisements

જીંદગી

BENCH

જીંદગી પણ નિત નવા રૂપો ધરે

ચોતરફ દેખાડવા ફરતી ફરે

દિલ સરિતા નીરમાં ન્હાવા ચહે Continue reading

 રાવણ  

rawan   

         હનુમાન સમાચાર લાવ્યા કે,સીતાજીનું રાવણે અપહરણ કરીને લંકા લઇ ગયો છે અને અશોક વાટિકામાં નજરકેદ રાખ્યા છે સાંભળી સુગ્રિવે કહ્યું

‘આપણે સીતામાતાને પાછા લાવવા લંકા પર ચડાઇ કરવી જોઇએ’

‘પણ ભારત અને લંકા વચે આ સમુદ્ર છે તો તે પાર કેમ કરી શકાય?’ચિંતીત સ્વરે રામે કહ્યું

Continue reading

પુત્રવધુ (૮)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

         રામી કથરોટમાંના લોટ પર પાણી છાંટી લોટ બાંધવા લાગી તો સિલવિયાએ પુછ્યું

‘મામી આમાં તેલનું મોણ કેમ ન નાખ્યું..?’

‘બાજરાના લોટમાં મોણ ન પડે’કહી મલકીને રામીએ કઢીનું તપેલું ઉતારી તાવડી મૂકી

Continue reading

પાનબાઇ

bhajnik

લાંબી લચ કયાં પઢાઇ છે પાનબાઇ;

આખા અક્ષર અઢાઇ છે પાનબાઇ

મન તો અવડચંડું માંકડું છે પાનબાઇ

Continue reading

પુત્રવધુ (૭)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

           થોડીવારે બાજરા પર હાથ ફેરવી રામીએ બાજરો સુપડામાં ભેગો કર્યો અને એક ખુણામાં જમીનમાં દબાવેલી ખાંડણી બતાવી રામીએ કહ્યું

‘આ જો આને ખાંડણી કહેવાય આ છે સાંબેલું’ 

       ખાંડણીમાં ને આસપાસ જમીન પર બાજરો મૂકીને રામીએ ખાંડવાનું શરુ કર્યું આજુબાજુ વેરાયલો બાજરો ખાંડણી તરફ ધકેલતા થોડીવાર ખાંડતી રહી પછી બાજરીના ફોતરા ઉતરી ગયા તેને સુપડામાં લઇ ઓટલા પર ઊભી જાટકવા લાગી તો હવાથી ફોતરા ઉડી ગયા ને માત્ર બાજરીના મીંજ જ રહ્યા.સુપડાના એક ખુણામાં બાજરાના મીંજ રાખી ને સુપડો અંદરના ઓરડામાં લઇ આવી અને એક ગુણીમાંથી ખોબો ભરી મિંજ જેટલા જ મગ નાખ્યા અને પછી એક તપેલામાં પાણી ભરી બંને સાથે એમાં નાખી હથેળીમાં લઇ મસળવા લાગી એ જોઇ રહેલ સિલવિયાને કહ્યું

Continue reading

ગમ નથી

ink-pan

દિલ ભલેને જાય એનો ગમ નથી;

પ્રેમ કરવામાં કોઇ જોખમ નથી

સાજ સૌ સંગાથમાં વાગી રહ્યા;

Continue reading